top of page

Rahatarkuse pooltund: kuidas võlgadest välja rabeleda?
Võlanõustaja töö on üks sellistest, mille järele püsib Eestis vajadus nii majanduslikult headel kui ka
kehvematel aegadel. Seega võlanõustajatel töö otsa ei saa, küll aga on Eesti Võlanõustajate Liidu üks
eesmärke Eesti elanike finantskirjaoskuse parandamine, nii et võlgadesse sattunud inimesi oleks
aasta aastalt vähem.
Sel eesmärgil esines Eesti Võlanõustajate Liidu juhatuse liige Evelyn Eichhorst taskuhäälingute sarjas
„Rahatarkuse pooltund“, kus ühe saate teema oli võlgade ennetamine ja esmased tegevusjuhised
võlgadesse sattunuile. Lisaks Evelyn Eichhorstile oli saates külas ka kohtutäitur Risto Sepp.
Taskuhäälingut saab kuulata siit: https://soundcloud.com/rahatarkus/rahatarkuse-pooltund-kuidas-
volgadest-valja-rabeleda .

Samal teemal saade on ka vene keeles:
https://soundcloud.com/rahatarkusest/finansovaya-gramotnost-kak-izbavitsya-ot-dolgov.
„Võlanõustajatena tahame tegutseda muu hulgas selle heaks, et inimestel oleks vähem põhjust
võlanõustaja kliendiks sattuda põhjusel, et nad on oma rahaasjadega lootusetult ummikusse
jooksnud. Ideaalis võiksid inimesed tee meie juurde leida ennetavalt: miks mitte näiteks enne
suurema laenukohustuse võtmist koos võlanõustajaga oma pere-eelarve läbi arutada ja analüüsida,
kas laen on ikka jõukohane,” tõi Evelyn Eichhorst näite.
Taskuhäälingute sari „Rahatarkuse pooltund“ on üks osa MTÜ Rahatarkuse ning Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijahariduse projektist „Kolm sammu rahalise heaoluni“.
Taskuhäälingud on nii eesti kui ka vene keeles ja need leiab Soundcloudist aadressil
https://soundcloud.com/rahatarkus (eestikeelsed) ja https://soundcloud.com/rahatarkusest
(venekeelsed).

Projekti tegevused

Ajajuhtimise koolitus ning coaching Kristjan Otsmanniga

Igapäevase töökorralduse ning ajajuhtimis võtete ümberkujundamine nõuab uute harjumuste pikemaajalist harjutamist ja kujundamist. Vastasel juhul ei ole muutus püsiv ning selle mõju ja tulemused kaovad.
Selle tõttu planeerisime lisaks ajajuhtimise ning tööplaneerimise koolitusele ka sellele järgnevad neljast sessioonist koosneva coachingu protsessi, mille käigus on võimalik meeskonnal uus tööviis kohandada ning kinnistada ja sel viisil muutus püsivaks muuta.
Kristjan Otsmann on pikaajalise kogemusega ajajuhtimise ekspert, kes meid sellel teekonnalt juhendas ning toetas.

Supervisioon Krista Habakukega

Supervisioon aitab antud projektis leida meeskonnal uus tasakaal ning uued toimimiskokkulepped. Reeglipäraste arutelude /supervisioonide raames tegeletakse võimalike tekkinud meeskonna pingetega, võimalikult kiiresti.
Samuti aitab supervisioon kokku leppida ja planeerida rutiinid, mis tagavad sujuva meekonnatöö ning ühingu eesmärkide poole liikumise ka peale projekti lõppu.
Kaasame oma projekti superviisoriks Krista Habakuke. Krista omab suurt kogemuste pagasit seoses MTÜ-de juhtimise ning arendamisega.

Projektijuhi tegevus

Kuna soovisime prjekti raames luua suuri muutusi oma MTÜ-s, siis on hea tulemuse saavutamiseks tähtis roll täita ka projektijuhil.
Projektijuhi kanda on muutuste jälgimine ningjuhtimine nõustamiste vahelisel perioodil. Samuti on tema täita coachingu ning supervisioonide raames kokku lepitud strateegilisearengu ülesanded - nt. uute koostöö lepingute otsimine ning sõlmimine.

Mis saab edasi?

Projekti periood vältab kuni 2019 aasta aprilli lõpuni. 
Sinnani jätkuvad kokkulepitude supervisioonid ning coachingusessioonid. 
Projekti lõpuks koostame meeskonnaga kokkuvõte saavutatud tulemustest ning muutustest.

bottom of page