top of page

PROJEKT "ISTE"

 "ISTE" ehk  ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Helping Hand
EL SF.jpg

MTÜ Pesapuu osaleb Pärnu linna koostööpartnerina projektis "ISTE" ehk  „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Projekti kestus on  01.01.2023 - 31.12.2024.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioniealine;

  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

  • vastab ühele järgmistest tingimustest:

  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti (SKA) erihoolekandeteenuse järjekorras; 

  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust);

  • isik vajab kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Projektiga liitumiseks peab isik ise olema sellega nõus st, et ei pereliige ega keegi teine ei saa otsustada, et isik võiks/peaks projektiga liituma.
Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust.
Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest

Infod "ISTE"- projekti kohta

Woman Typing

Kas Sul on küsimusi?
Võta ühendust!

Vastame esimesel võimalusel!

bottom of page