top of page

Edu tänu tõhusale meeskonnale

KÜSK Vabaühenduste aregnuhüppe taotlusvoor 2018
Projektiperiood: 01.04.2018 - 30.04.2019
Toetuse summa: 8833,34 EUR

Miks me selles aregnuhüppe taotlusvoorus osalesime?
MTÜ Pesapuu oli aastatel 2015 -2017 nii erinevate teenuste, koostööd tegevate nõustajate kui ka tegevuspiirkonna suuruse poolest tunduvalt kasvanud. Samas oli jäänud tuumikmeeskonna töökorraldus ning meetodid endisele tasandile, kui tegutseti veel väiksemates ja ülevaatlikumates tingimustes. Selle tagajärg oli, et suur osa tööaega panustati nendesse tegevustesse, mis parasjagu kõige rohkem „põlesid“ või nendesse klientidesse, kes just uksest sisse astusid. Kasutades tuntud näidet: kuna kogu aeg kulus „nüri kirvega puu raiumise“ peale, ei olnud piisavalt aega selleks, et „kirvest teritada“.
Meeskonnatöö tõhustamiseks soovisime luua ühised ja toimivad töömeetodid ja töökorraldus. Selleks, et uued töömeetodid ja rutiinid ei jääks ainult „ilusaks plaaniks“, tahtsime uusi meetodeid ja rutiine pikema aja jooksul testida, harjutada ja vajadusel kohandada. Selline lähenemine tagab meeskonna tõhususe suurenemise ka peale koolitajapoolse toe lõppemist. Tänu tõhusale ja professionaalsele meeskonna tööle panustatakse tulevikus reeglipäraselt aega ka arendus- ning teenuste / omatulu teenimisvõimaluste käivitamistegevustesse.
Arenguhüppe projekti tegevuste läbimise tulemuseks on MTÜ Pesapuu kui organisatsiooni areng ning ühingu eesmärkide saavutamine.

Projekti tegevused

Ajajuhtimise koolitus ning coaching Kristjan Otsmanniga

Igapäevase töökorralduse ning ajajuhtimis võtete ümberkujundamine nõuab uute harjumuste pikemaajalist harjutamist ja kujundamist. Vastasel juhul ei ole muutus püsiv ning selle mõju ja tulemused kaovad.
Selle tõttu planeerisime lisaks ajajuhtimise ning tööplaneerimise koolitusele ka sellele järgnevad neljast sessioonist koosneva coachingu protsessi, mille käigus on võimalik meeskonnal uus tööviis kohandada ning kinnistada ja sel viisil muutus püsivaks muuta.
Kristjan Otsmann on pikaajalise kogemusega ajajuhtimise ekspert, kes meid sellel teekonnalt juhendas ning toetas.

Supervisioon Krista Habakukega

Supervisioon aitab antud projektis leida meeskonnal uus tasakaal ning uued toimimiskokkulepped. Reeglipäraste arutelude /supervisioonide raames tegeletakse võimalike tekkinud meeskonna pingetega, võimalikult kiiresti.
Samuti aitab supervisioon kokku leppida ja planeerida rutiinid, mis tagavad sujuva meekonnatöö ning ühingu eesmärkide poole liikumise ka peale projekti lõppu.
Kaasame oma projekti superviisoriks Krista Habakuke. Krista omab suurt kogemuste pagasit seoses MTÜ-de juhtimise ning arendamisega.

Projektijuhi tegevus

Kuna soovisime prjekti raames luua suuri muutusi oma MTÜ-s, siis on hea tulemuse saavutamiseks tähtis roll täita ka projektijuhil.
Projektijuhi kanda on muutuste jälgimine ningjuhtimine nõustamiste vahelisel perioodil. Samuti on tema täita coachingu ning supervisioonide raames kokku lepitud strateegilisearengu ülesanded - nt. uute koostöö lepingute otsimine ning sõlmimine.

Mis saab edasi?

Projekti periood vältab kuni 2019 aasta aprilli lõpuni. 
Sinnani jätkuvad kokkulepitude supervisioonid ning coachingusessioonid. 
Projekti lõpuks koostame meeskonnaga kokkuvõte saavutatud tulemustest ning muutustest.

bottom of page