top of page

Edu tänu tõhusale meeskonnale

KÜSKi vabaühenduste 2018. aasta arenguhüppe taotlusvoor

EESMÄRK: Tänu omandatud uutele rutiinidele, ajajuhtimise ning tööplaneerimise oskustele on MTÜ Pesapuu meeskond tõhusam ning tulemuslikum ja suudab viia ühingu järgmisele arengutasemele.

TOETUSE SUMMA: 8 833,34 EUR

LÜHIKOKKUVÕTE: 

Lühikokkuvõte:

Ajajuhtimise koolituse ning pikemaajalise coachingu abil muutub MTÜ Pesapuu meeskonna töö tõhusamaks. Meeskond saab teadlikumalt oma eesmärkide poole liikuda. Uute töömeetodite kinnistumise ja jätkusuutlikuse tagamiseks on muutused planeeritud selliselt, et projekti jooksul toimuvad koolituse järgselt korduvad coachingsessioonid, mille raames kontrollitakse saavutatud muutused ning vajadusel kohandatakse vastavalt meeskonna vajadustele ja soovidele.

Projekti tegevustesse kaasatakse arenguspetsialist, kes toetab organisatsiooni projekti vältel. Ekspert aitab meeskonnal kohaneda uue töösituatsiooniga, teha vahekokkuvõtteid ning toetab tegevusplaani koostamisel, mis tagab ka peale projekti lõppu, et meeskond jätkab projektis saavutatut „uue hooga“.

bottom of page